Usługi rolnicze

pojazd rolniczyUsługi rolnicze świadczymy z wykorzystaniem sprawdzonego wysoce wyspecjalizowanego sprzętu rolniczego. Wykonujemy różnego rodzaju prace związane z czynnościami przedsiewnymi, pielęgnacyjnymi czy też przy zbiórce plonów dla małych, średnich i wielkopowierzchniowych gospodarstw.

Świadczymy wszechstronne usługi uprawy i zbioru zbóż i kukurydzy. W ramach wspomnianych prac pomagamy m.in. w:

  • przygotowaniu pól do zasiewu (np. orka, podorywki, bronowanie, wałowanie),
  • siewie nawozów,
  • opryskach upraw polowych,
  • siewie zbóż,
  • koszeniu zbóż, kukurydzy.

Rodzaj i zakres prac każdorazowo dostosowany jest ściśle do potrzeb danego gospodarstwa i opracowywany podczas przyjmowania zlecenia. Gwarantujemy najwyższą jakość świadczonych usług przy użyciu w pełni sprawnych i maksymalnie wydajnych maszyn, przez co czas wykonania usługi i tym samym ostateczne rozliczenie robót jest atrakcyjne dla rolnika.